Strona startowa

Warsztaty weekendowe z fotograficznych technik szlachetnych


Warsztaty z gumy dwuchromianowej (warsztat dwudniowy-sobota, niedziela)

Spośród technik szlachetnych najbardziej twórczą, a zarazem najtrudniejszą jest guma dwuchromianowa. Pod tą nazwą kryje się indywidualna technika umożliwiająca daleko posuniętą ingerencję w ostateczny obraz, dająca unikatowe, archiwalnie trwałe zdjęcia.
Najlepiej zapoznać się z tą techniką pod okiem bardzo doświadczonego praktyka.

Warsztaty weekendowe z fotograficznej techniki szlachetnej-gumy, organizowane są dla pasjonatów, którzy chcą poczuć magię i urok zdjęć wykonywanych fotograficznymi technikami z XIX wieku.

Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonania gumy dwuchromianowej.
Efektem końcowym będzie wykonanie przez uczestnika warsztatów, gumy jednowarstwowej ze swojego zdjęcia.

Program zajęć
- krótki zarys historii technik szlachetnych,
- omówienie i zaprezentowanie materiałów oraz akcesoriów niezbędnych do wykonania gumy.
- dobór i przygotowanie papieru akwarelowego.
- wybór zdjęcia i przygotowanie negatywu stykowego
- przygotowanie gumy arabskiej i wykonanie emulsji światłoczułej z pigmentem
- powlekanie papieru emulsją
- naświetlanie stykowe
- wywoływanie gumy
- klarowanie i końcowe płukanie
- wykończenie i ekspozycja gotowej gumy.

Warsztaty z cyjanotypii klasycznej (warsztat jednodniowy-sobota)

Technika cyjanotypii pozwala poznać podstawowe zasady stosowane w fotograficznych technikach alternatywnych i jest dobrym początkiem w ich zgłębianiu.

Warsztaty weekendowe z fotograficznej techniki cyjanotypii, organizowane są dla pasjonatów, którzy chcą poczuć magię i urok zdjęć wykonywanych technikami z początków istnienia fotografii.

Program zajęć
- krótki zarys historii technik szlachetnych,
- omówienie i zaprezentowanie materiałów oraz akcesoriów niezbędnych do wykonania cyjanotypii.
- dobór i przygotowanie papieru akwarelowego.
- wybór zdjęcia i przygotowanie negatywu stykowego
- przygotowanie roztworów chemicznych
- powlekanie papieru emulsją
- naświetlanie stykowe
- wywoływanie cyjanotypii
- tonowanie i zmiana kontrastu cyjanotypii
- inspiracje-cyjanotypia na materiałach nietypowych
- wykończenie i ekspozycja gotowej cyjanotypii.

Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonania klasycznej cyjanotypii.
Efektem końcowym będzie wykonanie przez uczestnika warsztatów, cyjanotypii ze swojego zdjęcia.
Dodatkowo, uczestnicy warsztatów otrzymają 50-stronicowy katalog z międzynarodowej wystawy w fotograficznych technikach szlachetnych ŇSzlachetnykolektyw/Edles KollektivÓ organizowanej przez prowadzącego warsztaty i bogato ilustrowany 56-stronicowy e-book ŇMagia fotografii-CyjanotypiaÓ.
Zajęcia prowadzi Zbigniew Wielgosz, członek ZPAF, uczestnik wystaw zagranicznych i krajowych, laureat m.in.GRAND PRIX- REMIS 2009 (17 biennale fotografii w technikach fotograficznych i cyfrowym przetwarzaniu obrazu)

Warsztaty odbywają się w Poznaniu, ul.Kaliowa 22, w soboty i niedziele od 9.00 do 14.00.
Warsztat obejmuje 10 godzin zegarowych - guma, 5 godzin zegarowych - cyjanotypia.
Zgłoszenia: zw@zbigniew-wielgosz.net

Opłata za zajęcia zależy od ilości osób biorących w nich udział i wynosi:

warsztat indywidualny:1290 zł (guma), 990 zł (cyjanotypia)
warsztat dla 2 osób: 690 zł od osoby (guma), 550 zł od osoby (cyjanotypia)
warsztat dla 3 osób wynosi 490 zł od osoby (guma), 390 zł od osoby (cyjanotypia).

W cenie zawarte są wszystkie składniki i akcesoria niezbędne do wykonania gotowej gumy lub cyjanotypii tzn: guma arabska, papier akwarelowy, negatyw, pigment, chemikalia.

Wpłaty należy dokonywać na konto:
"RAPID"- Zbigniew Wielgosz
BANK: BZ WBK III O/Poznań
Konto: 09 1090 1359 0000 0000 3501 8564
z dopiskiem "Techniki szlachetne".

Na zajęcia należy zabrać kilka wykonanych przez siebie zdjęć, zapisanych na nośniku cyfrowym (płyta CD, PenDrive), w formacie TIFF lub JPG w formacie do 18 x 24 cm i możliwie najwyższej rozdzielczości.